• K两室两厅两卫
 • 181.74平米
 •  
 • 参考价格:来电咨询
 • J'四室两厅两卫
 • 162.33平米
 •  
 • 参考价格:来电咨询
 • J两室两厅两卫
 • 164.46平米
 •  
 • 参考价格:来电咨询
 • F户型
 • 103平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • E户型
 • 93平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • C户型
 • 137平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • F户型
 • 125平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • E户型
 • 118平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • D户型
 • 118.2平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • C户型
 • 115平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • B户型
 • 120平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • A户型
 • 130平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • G户型
 • 71平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • C户型
 • 122平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • B户型
 • 112平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • D户型
 • 117.02平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • G户型
 • 138.88平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • F户型
 • 118.41平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • I-03
 • 117平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • I-01
 • 126平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • I-02
 • 108平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • B户型
 • 132平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • A户型
 • 124平米
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
 • 小高层B户型
 •  
 • 毛坯
 • 参考价格:来电咨询
热门楼盘
最新上线
诸城房地产网    诸城新房    诸城二手房    诸城租房    鲁ICP备12015127号-9 诸城房地产网 版权所有 © 2014-2024 客服热线:19862632288
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
在线咨询
网站客服 咨询热线
19862632288
扫一扫

手机访问更便捷
返回顶部